Telefon Pasaport Kayıt Ücretine Zam Geldi!

Türkiye’de telefon fiyatlarının artmasıyla birlikte kullanıcılar, yurtdışından telefon getirip pasaportlarının üzerine 6.000 TL ödeyerek kaydettirme yoluna başvurmuştu. Pasaport kayıt ücreti için zam yapıldı ve 20.000 TL’ye yükseltildi. Telefonun IMEI numarasını kaydettirmek için artık 20.000 TL ödemeniz gerekiyor.

Türkiye’de telefon satın alırken artık ödenmesi gereken yüksek pasaport kayıt ücretleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Telefon alırken yapılan bu ödeme, bugün yapılan yasal düzenlemelerle birlikte 6.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu durum, telefon alıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yaratmış ve sosyal medyada da geniş yankı bulmuştur.


Türkiye’de döviz kuru ve vergi oranlarının artması nedeniyle birçok kişi yurt dışından telefon almayı tercih ediyordu. Ancak bu durum değişti. Resmi Gazete’de yayınlanan bir karara göre, telefonlarda pasaport kayıt ücretleri 14 bin TL zamlandı. Yurt dışından satın aldığınız telefonu Türkiye’de kullanabilmek için pasaport kaydı yaptırmanız gerekiyor ve bu ücret artık 20 bin TL olacak.

Resmi Gazete Karar Sayısı: 7344

Ekli “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARARLAR

Madde 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 oranında arttırılmış, alınan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ne Düşünüyorsunuz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Tuğrul Gökçe Kızıl

Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi. Teknoloji ve oyun tutkunu! Ayrıca LEGO yapar ve bozar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu